Call for Contribution

Bőség Copyleft-en keresztül

Kreativitét a digitális korszakban

3.Oekonux-konferencia

2004. Május 20.-23.

A Bécsi Egyetem Filozófiai Intézete


Projekt Oekonux

A Projekt OekonuxRemote link és a hasonló OpenTheoryRemote link Projektben a különböző véleményű és a gazdasági és politikai formákat különböző megközelítésben szemlélő embereket vizsgálják.

Fontos kérdés, hogy vajon a Freie Software fejlődésének elvei (alapjában cserélhető, önszervező, általános és korlátlan részesedés a termeléstudásban) megalapozhatnak-e egy új gazdaságot, amely nem a gazdasági szükség dogmáján alapszik. Új gazdaság azonban egy új társadalmi forma alapját jelentheti. Oekonux tehát nemcsak Freie Software-val foglalkozik, hanem a Freie Software és a társadalmi átalakulás viszonyával. A messzire terjedő Oekonux-vitákból új nézetek keletkeznek, a társadalmi változásfolyamatokra amultban és egy új elmélet a társadalmi változások tekintetében általában - pl. a csiraform-feltevés (Keimform-Hypothese).

Egy ezzel szorosan összefüggő kérdés, vajon hol és hogyan képződik az adott gazdasági és társadalmi kereteken belül egy szabad információsjavak kulturája és ezzel a Freie Software fejlődésének elmélete termelékenyen hat más területeken. A Freie Software fejlődésének elvei múló vagy beilleszkedő fenomén vagy előbb vagy utóbb kiterjednek a társadalom más területeire is?

A Konferencia

A Konferencia "Bőség Copyleft-en keresztül - Kreativitét a digitális korszakban" mottója speziálisan ezeket a kérdéseket célozza meg:

Időközben az Oekonux-Társaság nemzetközileg elismert kristályosítója lett az ilyen és hasonló kérdésfeltevéseknek. Az egyszerű kérdés - listából kifejlődik ez a virtuális kommunikáció egy közös kutatástervhez előzetes tervvezetés nékül. Szakmai kivánalom és észlelés határozza meg az egymás után következő lépéseket, egy lassan kiképződő, elismert vezetők tevékenysége a hajtóerő. Elveket gyártani mint Freie Software-t.

Az 1.Remote link és a 2.Remote link Oekonux-Konferencia sikere után a 3. Oekonux-KonferenciaRemote link Bécsben lesz a Filozófiai Intézettel karöltve. A fentemlített kérdések mellett a következő témákhoz kérjük hozzászólásukat:

Minden hozzászólásnál legyen felismerhető az Oekonux-Témakörhöz való kapcsolat.

A tervezett konferencia lehetővé kell hogy tegye, hogy a különböző helyeken egymástól függetlenül keletkező gondolatokat összefogja, közösen újra megtárgyalja és mindenki számára hasznossá tegye. Az ismertetés mellett az előadásokon és megbeszéléseken elő kell terjeszteni az időszerű álláspontot. Ezen felül egy összefoglaló bevezetést adunk az Oekonux-vita tartalmából.

Előadókat keresünk

Érdeklődők, akik előadást tartanak, tervet ajánlanak vagy vitakört szeretnének levezetni, adjanak be egy rövid vázlatot szándékukról az Oekonux ProjektMail link-hez (Email cimjegyzék a Web-en lesz összegyüjtve, kérjük ott érdeklődjenek, ha ezzel probléma adódik). Aki más természetü hozzászólással akar élni, forduljon ugyancsak ehhez a cimhez.

A vázlatok beadásának határideje

2004. Március 1.

A döntés határideje a kiválasztott hozzászólásokról 2004. Március 31.

A konferencia nyelve német és angol. Fordítókra szükség van!


Translation to Hungarian by Éva Zeidler with help from Franz-Maria Tabei.